činnosti

Představení

Čištění částí je stále považováno za nezajímavou práci, používající někdy nebezpečné chemikálie a v mnoha případech je na okraji zájmu výroby. Ale pokud se vaše výroba používá barvy, plasty nebo jiné organické látky, kvalitní čistící metoda je striktním požadavkem pro vyžadovaný STANDARD KVALITY. Téměř ve všech případech použití kvalitních výrobních nástrojů, znamená pro výrobu menší počet vadných výrobků a současně možnost opravy takových výrobků představuje ÚSPORU NÁKLADŮ.

Ve shodě s rapidně rostoucími změnami ENVIRONMENTÁLNÍ LEGISLATIVY se čištění stává specializovaným oborem. Využitím externích služeb čištění je odpovědnost za splnění této legislativy přebírána poskytovatelem služeb.
Navíc, pověřením specializované firmy těmito úkoly může být strategickým krokem v dosažení certifikace ISO 14001.

Čistící centra

Společnost Enviore se specializuje na čištění kovových a plastových částí. S naší sítí čistících center a možností čištění ve vašem provoze (v případě potřeby čištění velkého množství) kombinujeme lokální služby s mezinárodními zkušenostmi.

Se systémem čistících center jsou části odebírány od zákazníka v dohodnutém termínu (denně, týdně...) Požadovaná čistící procedura a třída čištění je dohodnuta se zákazníkem po provedení čistícího testu . Extrémně KRÁTKÉ DODACÍ TERMÍNY jsou možné po předchozí dohodě.

Čištění přímo v provoze

Pokud se vyskytnou důvody proč nemohou být části odeslány k externímu vyčištění , řešením může být čištění PŘÍMO VE VÝROBNÍM PROVOZE. V tomto případě je čistící zařízení TRVALE INSTALOVÁNO v provoze zákazníka a OBLUHOVÁNO ZAMĚSTNANCI naší společnosti.

Této možnosti je VYUŽITO výhradně u takového zákazníka, který vyžaduje velmi časté čištění velkého množství částí a nástrojů.

Tato metoda je kombinací toho nejlepšího z obou nabízených způsobů čištění: práce je prováděna ODBORNÍKY, za použití nejnovější technologie, která se tak stává součástí procesu vlastní výroby zákazníka.

Made by Esign