Technologie

Představení

Vybrali jsme naši technologii podle principu BATNEEC (Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs- nejlepší dostupná technologie, která však neznamená nutně vysoké náklady) Prakticky to znamená, že kde je to možné a proveditelné, upřednostňujeme termální technologii. (technologie fludního lože)

Pro speciální aplikace může být použita technologie kapalného čištění.

Spíše než pouhé používání komerčně dostupných zařízení, vyvíjíme většinu vlastních procesů. Tímto způsobem (společně s nízkými náklady) můžeme nabídnout zákazníkům řešení na míru jejich potřeb, přístupem k nejnovější technologii, flexibilitou a nabídkou LEPŠÍ KVALITY ZA NIŽŠÍ CENU.

Termální čištění

Nejnovějším metodou termálního čištění je metoda tzv. FLUIDNÍHO LOŽE. Části určené k čištění jsou ponořeny do nádrže s horkým (350-550 °C), bublajícím pískem. (jemně kalibrovaný křemičitý písek)

Organické látky jsou rychle zplynovány za vysoké teploty a nakonec filtrovány. Části jsou tak očištěny od všech ORGANICKÝCH LÁTEK NEBO POPELA.

Hlavní výhoda technologie fluidního lože jsou: krátký čistící cyklus (40-60 min) – vynikající kvalita čištění - vhodná pro hromadná čištění- záruka (žádné deformace nebo změny v kvalitě povrchu) – energetická efektivita a shoda s ekologickými principy.

Ve vyjímečných případech, kdy fludní metoda není vhodná, můžeme rovněž nabídnout čištění v PYROLITICKÉ PECI.

Kapalné čištění

Pro části a výrobky, které nevydrží vysokou teplotu, je nejlepší alternativou kapalné čištění.

Používáme kapaliny pro odbourání organických látek, které neobsahují chloridy a podobné látky.

Čištění je prováděno v uzavřených automatických ostřikovacích boxech, které poskytují nejlepší výsledky v nejkratším možném čase.

Ošetření po čištění

Účel použití čištěných částí je rozhodující pro požadovaný stupeň čištění.

K dispozici je řada způsobů: od ekonomických, základních způsobů čištění ke způsobům jejimž výsledkem je jasný kovový lesk.

Made by Esign